kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Bronzová figurka muže na prohnuté tyčince

Podrobnosti o nálezu najdete na www.keltskehlavy.cz


Literatura:
Karwowski, M. 2012: An Ithyphallic Celtic Figurine from Oberleiserberg. In: S. Berecki (ed.): Iron Age rites and rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the international colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011. Târgu Mureş: Editura Mega, 189–212
Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90, obr. 2:14

Lokalita: Oberleiserberg, Bez. Kroneuburg, Dolní Rakousy, Rakousko