kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V roce 2006 byla v Archeoparku Prášily postavena rekonstrukce velkého domu dle nálezu z Mšeckých Žehrovic

Rekonstrukce objektu dle nálezu z Mšeckých Žehrovic o velikosti 10,5 * 9,9 * 13,5 * 13,5 m. Jedná se o dům z tesaných kůlů s valbovou střechou pokrytou rákosem.

Konstrukce stavby:
Konstrukci domu tvoří pět řad kůlů dle půdorysu, které jsou v odpovídající výšce spojeny věnci. Kůly jsou zapuštěny 0,8 m do země. Spoje tvoří překlady a dřevěné kolíky. Konstrukce střechy je položena na věncích a tvoří ji smrkové latě o průměru 10 cm, na kterých je položena 10 cm silná vrstva rákosu. Trámy a latě jsou spojeny dřevěnými kolíky. Rákos je uvázán kůží. Boční stěny jsou vytvořeny svisle postavenými kůly, palisádou, zapuštěnou do spodního věnce drážkou. Mezery mezi kůly jsou vymazány jílem.

Požár panského domu 30.12.2016 způsobil jeho zánik. Bohužel úmyslné zapálení, polití střechy benzínem...

Fotogalerie ze stavbyMšecké Žehrovice (CZ) - rekonstrukce panského domu

půdorys stavby  Mšecké Žehrovice