kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález hliněné desky o rozměrech 104 x 89 cm s rytou ornamentikou

Nález - nadzemní stavba z doby okolo roku 500, v níž byla hliněná deska o rozměrech 104 x 89 cm s rytou ornamentikou tří soustředných obdélníků. Toto zařízení kultovního objektu (domácí oltář?) bylo natřeno bílým (vápenným) nátěrem.

Více najdete v Encyklopedii Keltů v článku Želenice - Liběšice u Bíliny - kultovní objekt nebo domácí svatyně? ext link 15