kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález bronzového kotle z duchcovského Velkého vřídla u Lahoště nalezeného v roce 1882.

Kotel obsahoval cca dva tisíce předmětů (odhady se různí, neboť část nálezu byla rozchvácena) - spony, náramky (3. st. př. n. l.). Obsah tvořilo asi 1000 spon, 650 náramků, 100 prstenů. Spony byly téměř stejné, připomínající zavírací špendlík dlouhý 3,5-6,5 cm. Kotel měl v průměru půl metru, byl vyroben z tenkého, vyklepaného bronzového plechu. Byl asi o sto let starší než v něm uložené šperky a byl již poškozený.
Soubor představuje mimořádnou akumulaci bohatství, do vody byl vhozen v období 370-320 l. př. n. l. Muselo se jednat o votivní důvody.

Podrobnosti: Encyklopedie Keltů