kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V roce 2000 nedaleko Hallatonu byl nalezen depot mincí

Depot obsahuje více než pět tisíc stříbrných a zlatých mincí a pozlacenou stříbrnou římskou jezdeckou vojenskou přilbu, šperky a další předměty. Většina mincí pochází z doby kolem roku 50 př. n. l. až mírně po římském dobytí. Místnímu kmeni Corieltauvi ext link 15 patří 4 835 mincí.  
Místo nálezu se ukázalo jako důležité rituální místo - nemeton ext link 15. Archeologové se domnívají, že toto místo je typem svatyně pod širým nebem. Nacházela se na kopci v údolí Welland a byla pravděpodobně ohraničena příkopem a palisádou. Vně svatyně je shluk jam obsahující kosti více než 80 mladých prasat, převážně ve věku mezi 7 a 12 měsíci. Velké množství pečlivě umístěných artefaktů naznačuje, že tento vrcholek byl používán jako svatyně, kde se skupiny mohly scházet jako komunita k provádění rituálních úkonů.

Části pokladu jsou vystaveny v Harborough Museum ext link 15.