kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Battersea (EN) nález bohatě zdobeného štítu. Byl nalezen v řece Temži blízko Battersea.

Byl vyzdoben abstraktním zoomorfním dekorem, vykládaný emailem a je datován do pozdního laténu (konec 1. st. př. n. l.). Jedná se o plechový bronzový kryt (dnes již zmizelého) dřevěného štítu. Je to ukázka okázalé nádhery, jíž se obklopovali keltští vládcové a které skončily na dně řek, jezer nebo pramenů jako oběť bohům.

Rozměry: výška: 77,7 cm, šířka: 34,1–35,7 cm, hmotnost: 3,4 kg, analýza složení bronzu: 85 % mědi, 10 % cínu a 5 % olova.
Štít je vystaven v Britském muzeu ext link 15.

Byl vybagrován ze dna řeky Temže v Battersea v Londýně v roce 1857, během vykopávek pro předchůdce Chelsea Bridge. Ve stejné oblasti našli dělníci v řečišti velké množství římských a keltských zbraní a koster, což vedlo mnoho historiků k závěru, že tato oblast byla místem přechodu Julia Caesara přes Temži během invaze do Británie v roce 54 př. n. l.. Předpokládá se, že štít byl votivní obětí, což pravděpodobně předchází invazi.

Popis štítu ve sbírkách Britského muzea ext link 15.