kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

- zuhelnatělé kusy dřeva z hrobu se sponami středolaténské konstrukce (LT C1) na pohřebišti ve Wederathu ve středním Porýní jsou datovány k roku 208 před n. l.

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Lokalita: Wederath, Zemský okres Bernkastel-Wittlich, spolková země Porýní-Falc, Německo