kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradiště Vyšný Kubín - Ostrá skala bylo používané od neolitu do středověku

Lokalita narušena různými stavebními úpravami. Druhý val měl lícovanou kamennou plentu, dobře zachovanou délkou více než 200 cm. Horní val měl hliněné jádro s dřevěnou roštovou
konstrukcí a kamennou plentu. Získaný údaj C14 z konstrukce (70 ± 55 A. D.) se pravděpodobně váže na zánikovou fázi pozdně latenského hradiště.

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Vyšný Kubín - Ostrá skala, okr. Dolný Kubín, Žilinský kraj