kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Vindobona byla osada na území dnešní Vídně. Původně se jednalo o keltskou osadu, na jejímž místě kolem roku 15 př. n. l. byl postaven římský vojenský tábor.

Posléze se Vindobona stala jedním ze správních měst provincie Pannonia.

Římskému osídlení je věnováno Römermuseum Wien, které je součástí projektu Donaulimes in Österreich.