kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení


ploché pohřebiště - kostrové s milodary

Datování: starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr. 

Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175 

Lokalita: Valaliky-Košťany, Okres Košice-okolí, Košický kraj, Slovensko