kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Mohyla Fürstengrabhügel Sonnenbühl se nachází blízko obce Uitikon, honosný hrob elity

Jedná se o mohylu, bohatý pohřeb ženy z 5. století před naším letopočtem. V hrobě byly uloženy i zlaté šperky - Tři terče ze zlatého plechu. Průměr terčů a=25, b= 22, c= 10 mm. ?LT A2-3.
V blízkosti (ca 500 m) se nachází , šperky z mohyly jsou uloženy v
Vědecký průzkum a rekonstrukce mohyly se uskutečnily v létě 1979. Mohyla
byla tři metry vysoká a měla 20 metrů v průměru. Pohřební komora má rozměry 3,2 × 3,4 × 1 metr.

Literatura: Megaw, J.V.S. ext link 15 2015: Apictorial note on an early LaTe`ne disk brooch from Rubín near Podbořany, northwest Bohemia. Archeologické rozhledy 2015, 426

Lokalita: