kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Trenčianske Bohuslavice - Malovecko - hradiště s valovým opevněním a klešťovou bránou oppidálního typu.

 (okr. Trenčín)

Lokalita byla v zájmu detektorářů...
V terénu se poměrně nevýrazně rýsují dvě linie opevnění, které celkově zabírají plochu asi 9 ha. Vnitřní prstenec kolem nejvýše ležící plošiny je přerušen dvěma vstupy.
Podle mimořádného množství nálezů, včetně keramických souborů, četných mincí a importovaného zboží, můžeme předpokládat, že se jedná o oppidální lokalitu ve strategicky i komunikačně výhodné poloze.