kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Trenčianske Bohuslavice - Malovecko - hradiště s valovým opevněním a klešťovou bránou oppidálního typu.

Lokalita byla v zájmu detektorářů...
V terénu se poměrně nevýrazně rýsují dvě linie opevnění, které celkově zabírají plochu asi 9 ha. Vnitřní prstenec kolem nejvýše ležící plošiny je přerušen dvěma vstupy.
Podle mimořádného množství nálezů, včetně keramických souborů, četných mincí a importovaného zboží, můžeme předpokládat, že se jedná o oppidální lokalitu ve strategicky i komunikačně výhodné poloze.
Doklady zpracování železa, barevných kovů a stříbra. Nález železných hrotů brán ext link 15 pro obdělávání pole.
Nález železného depotu - závěs kotle, dvě obruče a ataše vědra.

LiteraturaPieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Trenčianske Bohuslavice - Malovecko, okr. Trenčín, Trenčianský kraj