kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Šurany-Nitriansky Hrádok - Zámeček - hradiště s valovým opevněním a klešťovou bránou oppidálního typu.

Lokalita zničena těžbou hlíny. Do sprašového násypu se vybudovala dřevěná hradba, zahloubená až 150 cm do tělesa valu. Byla široká v průměru 4 m a tvořily ji dvě paralelní řady svislých kmenů čtvercového průřezu. Odstup dřev byl 80 - 100 cm. Vnější palisádová řada byla podle hlubšího základového žlabu vyšší než vnitřní a byla mímě zešikmena směrem dovnitř. Průměr použitých břeven byl převážně 20/25 x 35/45 cm. Opevnění ohraničovalo plochu přibližně 1,6 ha.
Klešťovitá brána byla o rozměrech ca 700 x 700 cm.
Pohřebiště - šest hrobů, střední latén

Literatura: Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Šurany-Nitriansky Hrádok, okr. Nové Zámky, Nitranský kraj