kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Šurany-Nitriansky Hrádok - Zámeček - hradiště s valovým opevněním a klešťovou bránou oppidálního typu.

 (okr. Nové Zámky)

Lokalita zničena těžbou hlíny. Do sprašového násypu se vybudovala dřevěná hradba, zahloubená až 150 cm do tělesa valu. Byla široká v průměru 4 m a tvořily ji dvě paralelní řady svislých kmenů čtvercového průřezu. Odstup dřev byl 80 - 100 cm. Vnější palisádová řada byla podle hlubšího základového žlabu vyšší než vnitřní a byla mímě zešikmena směrem dovnitř. Průměr použitých břeven byl převážně 20/25 x 35/45 cm. Opevnění ohraničovalo plochu přibližně 1,6 ha.