kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Známé hradiště v Malých Karpatech o celkové ploše 12 ha má tři pásma opevnění.

Na vrchu Molpír se přibližně v šestém století př. n. l. na rozloze 12–14 hektarů rozprostíralo velké hradiště. Skládalo se ze tří nádvoří chráněných valy. Impozantní opevnění bylo postaveno z volně kladených kamenů, zpevněných násypy a dřevěnými konstrukcemi.
Z výzkumu a zejména z četných amatérských sběrů pochází mimořádné množství mladolaténských nálezů, které naznačuje oppidální charakter hradiště. Podle dostupných pramenů těžištěm osídlení byl stupeň C2, podobně jako je tomu v nedalekém Plaveckém Podhradí.

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Smolenice - Molpír, okr. Trnava, Trnavský kraj