kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Známé hradiště v Malých Karpatech o celkové ploše 12 ha má tři pásma opevnění.

 (okr. Trnava)

Na vrchu Molpír se přibližně v šestém století př. n. l. na rozloze 12–14 hektarů rozprostíralo velké hradiště. Skládalo se ze tří nádvoří chráněných valy. Impozantní opevnění bylo postaveno z volně kladených kamenů, zpevněných násypy a dřevěnými konstrukcemi.
Z výzkumu a zejména z četných amatérských sběrů pochází mimořádné množství mladolaténských nálezů, které naznačuje oppidální charakter hradiště. Podle dostupných pramenů těžištěm osídlení byl stupeň C2, podobně jako je tomu v nedalekém Plaveckém Podhradí.