kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Jméno je keltského původu, sahá až do doby, kdy keltský kmen Skordiskové - Scordisci osídlil oblast ve 3. století před naším letopočtem po galské invazi na Balkán.

Území kolem soutoku řek Sávy a Drávy s Dunajem. V 7. a 6. století před naším letopočtem regionem procházely Skythské a thrácko-kimmerské kmeny. V období 3.–1. století př. n. l. bylo "hlavním" městem bylo Singidunum - dnešní Bělehrad, kdy na toto území přišel keltský kmen Skordiskové - Scordisci. Poprvé zmíněno v roce 279 př. n. l., jako již opevněné sídliště.