kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

 

Nález depotu mincí z doby laténské až časné doby římské (keltské a republikánské mince) viz Réca 1 ext link 15 a Réca 2 ext link 15

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Filip, J. ext link 15 1956: Keltové ve střední Evropě. Praha, 238, obr. 70:7-8
Ondrouch, V. 1964: Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku. Bratislava 1964

Lokalita: Reca, okr. Senec,  Bratislavský kraj