kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

V horském sedle Uhliská 

Kultovní místo
Na ploše asi 80 m2 zjistila vrstva přepálených zvířecích a lidských kostí, keramiky a násilně deformovaných spálených bronzových, železných a skelných ozdob. Našla se zde i zlatá mince. Při výzkumu byla v blízkosti deponie odkryta oválná obětní jáma, kamenná dlažba a zbytky po kůlu. Obětiště existovalo ve stupních LT C1/C2 - D1, tedy od střední do začátku pozdní laténské doby (Pieta/Moravčík 1980).

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra. 292
K. Pieta/J. Moravčík 1980: Spätlatenezeitlicher Brandopferplatz in Prosné. Slov. Arch. 28, 1980, 245-283.
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Udiča-Prosné- sedlo Uhliská, okr. Púchov