kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradiště na dvou lokalitách

1. Hrádok (Osada u Fajnorov) má tři pásy opevnění

Období: od mladší doby kamenné, ve 2. až 1. století př. n. l. zřejmě jako strážné místo

Literatura:
Novák Petr 2011: Záchranný výskum hradiště v Prašníku (Hrádok), Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, 2011

Lokalita: Prašník - Hrádok (Osada u Fajnorov), Okres Piešťany, Trnavský kraj, Slovensko 

 

2. Prašník - Tlstá hora - Babylon

Období: halštatská doba, Osídlení hradiště končí na přelomu starší a mladší doby laténské

Literatura:

Lokalita: Prašník - Tlstá hora - Babylon, Okres Piešťany, Trnavský kraj, Slovensko