kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Lokalita hradiska Na Kláštore sa nachází v Ponickej pahorkatině na západním hřebenu masívu Učovník.

Blízkost měděných ložisek v lokalitě Drienok, ložiska železa, i opevnění areálu dokládají, že hradiště Na Kláštore muselo mít minimálně regionální význam. Podle nálezů je hradisko datováno do období LT C.
Nejzajímavějším nálezem je bronzová figurka nahého muže, která patří mezi významné nálezy v rámci celého Slovenska. Popis figurky najdete na webu www.keltskehlavy.cz

Nález železného depotu - kosu, dvě radlice, tři sekery a velký nůž typu Dürrnber, datování LT C1

Datování: časný až střední latén (A-C1)

Literatura:
Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia 11. Nitra: Archeologický ústav SAV, F41
Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Poniky - Ponická huta, Okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovensko