kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Lokalita hradiska Na Kláštore sa nachází v Ponickej pahorkatině na západním hřebenu masívu Učovník.

Blízkost měděných ložisek v lokalitě Drienok, ložiska železa, i opevnění areálu dokládají, že hradiště Na Kláštore muselo mít minimálně regionální význam. Podle nálezů je hradisko datováno do období LT C.
Nejzajímavějším nálezem je bronzová figurka nahého muže, která patří mezi významné nálezy v rámci celého Slovenska. Popis figurky najdete na webu www.keltskehlavy.cz

Literatura:
Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archaeologica Slovaca Monographiae. Studia 11. Nitra: Archeologický ústav SAV, F41
Kysela, J., Kmošek, M., Smělý, T.: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě, Přehled výzkumů 62/1, 2021, 79–90