kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Dvě hradiska Velínok a Bašta poškozená při stavbě dálnice v letech 1975-6.

Dvojitý nebo trojitý příkop datovaný do pozdní doby laténské. Dominantou bylo hradiště na vrchu Velínok s plochou asi 0,65 ha. Opevnění se skládalo z části nad strmými svaky z nízkého valu s jednoduchou roštovou konstrukcí a kamennou plentou. Na přístupnějších stranách byl val mohutnější a obsahoval vstupní bránu.
Hradisko Bašta mělo plochu ca 0,25 ha, část plochy byla zničena kamenolomem. Chráněno ca 150 m dlouhým dvojitým příkopem.

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Podtureň - Velínok a Bašta, okr. Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj