kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení


ploché pohřebiště
významné nálezy: bronzový opasek s emailovou výzdobou, 2. st. př. n. l.

Datování:
Střední doba laténská (240/230 – 130/115 let př. n. l.) LT C

Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175 

Lokalita: Palárikovo, Okres Nové Zámky, Nitranský kraj, Slovensko