kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nordheim - nález dvou sídelních ohražených areálů.

Lokalita Kupferschmied byla zkoumána v letech 1995-6. Valy s příkopem ohraničovaly čtverec s délkami stran mezi 101 a 113 metry. Vstup, pravděpodobně na jihu s bránou a dřevěným mostem. Uvnitř i vně byly nalezeny objekty. jeden z domů měl rozměry 16,5 × 14,5 m. Stál při horním, severním okraji areálu, pravděpodobně na terase. Dále zde byly postaveny menší dřevěné stavby (12 × 12 m, 10 × 4 m, 7 × 6 m). Dvorec byl zničen velkým požárem v 1. st. př. n. l. Byly získány neobvykle bohaté a rozmanité nálezy - keramika, železné nástroje a výrobky, mince, atd.

Lokalita Bruchhöhe byla zkoumána v letech 1999-2000 a nachází se pouhých 300 m od lokality Kupferschmied. Prostory jsou odděleny hřebenem. Příkopy vykazují mírně lichoběžníkovou strukturu s délkami stran mezi 84 a 114 metry na malém kopci ve svažitém terénu. Na úsek severního příkopu navazuje další čtyřúhelníkový prostor (50 × 60 m). Byly zde nalezeny dva půdorysy budov, dvě studniční šachty a velká kruhová jáma. Protáhlá hlavní budova (33 × 10 m) se nacházela v severozápadním rohu většího prostoru.

Obě lokality jsou podle nálezů považovány za sídelní areály. Počátek výstavby se předpokládá kolem roku 1 000 př. n. l. a zánik v v 1. st. př. n. l.

Datování: pozdní doba laténská, 2. a 1. století před naším letopočtem.

Literatura:
Isabel Auer, Martin Hees, Elisabeth Stephan, Karlheinz Steppan: Die Viereckschanzen von Nordheim. Zwei spätkeltische Gutshöfe im Neckarland. Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Jahr 2018, Heft 2, S.113-118
Martin Hees/ Isabel Auer/ Karlheinz Steppan/ Elisabeth Stephan: Die Viereckschanzen von Nordheim und die jüngerlatènezeitliche Besiedlung im Raum Heilbronn, in: R. Karl/ J. Leskovar (Hg.): Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 47, 2017, S. 105– 120

Lokalita: Nordheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg