kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Při výzkumu východního nádvoří Nitranského hradu se na jeho severní straně odkryla část dřevěno-hlinitého valu z pozdní doby laténské.

Fortifikace potvrdila existenci opevněné akropole s poměrně hustou zástavbou v jejích předpolích na svazích kopce a v okolí.

Související články