kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Při výzkumu východního nádvoří Nitranského hradu se na jeho severní straně odkryla část dřevěno-hlinitého valu z pozdní doby laténské.

Fortifikace potvrdila existenci opevněné akropole s poměrně hustou zástavbou v jejích předpolích na svazích kopce a v okolí. Rozloha 1,6 ha, castellum. Na dříve vybudovaném valu byla nalezena dvojitá obvodová palisáda (Točík 1981).

Literatura: 
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Točík 1981 - A. Točík: Nitriansky Hrádok-Zárneček. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Maďarovce-Kultur. Band I, Heft 1. Nitra 1981.