kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Čtyřúhelní­kové valy, ležící cca 500 metrů seve­rozápadně od křižovatky silnic od vsi na Hřmenín a Rakov.

Markvartice u Jičína

V jihovýchodním nároží vnitřního areálu se ve 2. století rozkládala nadzemní kůlová stavba o rozměrech asi 6 x 5 m. K jejímu in­teriéru patřila mazanicová deska s bílým nátěrem. 

Podrobnosti: Encyklopedie Keltů