kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení


ploché pohřebiště - kostrové s milodary

Datování: starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr. 

Žárový hrob s dřevěnou konstrukcí (dle Bujna 1998).
Datování: Střední doba laténská (240/230 – 130/115 let př. n. l.) LT C

Literatura: Kaminská, L. 2018: Dejiny praveku a včasnej doby historickej na Slovensku, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 153-175 

Lokalita: Malé Kosihy, Okres Nové Zámky, Nitranský kraj, Slovensko