kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Čtyřúhelníková svatyně Ludéřov se nachází v nadmořské výšce 375 m n. m. a má téměř kosočtvercový tvar.

 

Délky valu jsou 115,5 x 109 x 116 x 108 m a po celém obvodu valu je příkop, jehož výškový rozdíl mezi korunou valu a dnem je mezi 3 - 4 metry. Uprostřed východní strany se nachází vstupní brána.

Podrobnosti: Encyklopedie Keltů ext link 15