kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení

 

pohřebiště
Střední doba laténská (240/230 – 130/115 let př. n. l.) LT C

Nález depotu mincí  ze starší až střední doby laténské

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Levice, Okres Levice, Nitranský kraj, Slovensko