kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Kastel se nalézá na horském výběžku Kastel, který je přirozeně ze tří stran omezen.

Je o rozloze 30 hektarů. Přístup je uzavřen 200 m dlouhým úsekem opevnění. V krajině je dodnes rozpoznatelný s výškou kolem 7 m. Před zdí je příkop.

Oppidum Kastel je spojován s kmenem Treverové - Treveri ext link 15.

Zdroj: oppida.org