kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Oppidum Josselin zaujímal mírně se zvedající pahorek a byl oddělen od bažinatého údolí řadou mírných svahů.

Je o rozloze 30 hektarů.

Oppidum Josselin je spojováno s kmenem  Venetové - Veneti ext link 15.

Zdroj: oppida.org