kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Hradisko Jánovce se nachází u obce Jánovce - Machalovce, Prešovský kraj, Slovensko

Lokalita, která je známá již od 19. století, dosud nebyla systematicky zkoumána. Výzkum v roce 2020 se dělal formou sběru nálezů z poorané plochy. Cílem bylo zjistit stav a potenciál lokality, protože je známo, že je léta vykrádána.

Z výzkumu pochází přes 800 předmětů z různých časových období od pravěku až po novověk. Nejvíce nálezů je z doby laténské s přesahem do doby římské. Jde především o keltské mince, bronzové spony a jiné součásti oděvů, výrobky z hlíny – keramika, přesleny, skleněné korálky a náramky.

Nejvýznamnějším nálezem je bronzová soška, která znázorňuje nahého muže. Na krku má zobrazen typický šperk z tohoto období – nákrčník. Nález je výjimečný svým realistickým zobrazením a zlatýma očima.

Nálezy jsou uloženy v Muzeu Spiše ve Spišské Nové Vsi.

Zánik hradiště je v 1. století před Kristem až na začátku 1. století po Kristu. V tomto období zde sídlil keltský kmen Cotini - Kotinové, kteří jsou spojováni s púchovskou kulturou. Jeho funkce byla obchodně-výrobní, je to zřejmé i z nálezů – jde o pracovní a řemeslné nástroje, hotové výrobky, ale i několik stovek mincí, které jsou dokladem obchodního charakteru území. Byly na křižovatce obchodních cest, z čehož místní profitovali. Lokalita byla osídlena do 2. století, poté obyvatelé Římané přesídlili na jih do Panonie.