kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

Keltské hroby a sídliště z 1. stol. př. n. l.
Nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm je opevněný římský vojenský tábor (kastel) na levém břehu Dunaje v poloze Leányvár (Dívčí hrad, Devín) známý jako Kelemantia. Jako předsunuté předmostí legionářského tábora Brigetio (Szőny, Maďarsko) byl součástí fortifikačního systému Limes Romanus.

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.

Lokalita: Iža, Izsa, okres Komárno, Nitrianský kraj