kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nález nánožníků ve studni

 

nález páru keltských nánožníků z dutých polokoulí ze stupně LT B2 ve studni v Isthmii u Korinthu, jejíž zničení lze spojit podle nálezů řecké keramiky ze 3. století před n. l. s tažením Keltů na Balkán

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku  ext link 15 , 41