kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

 

keltské pohrebisko so žiarovým pohrebným rítom z konca 2. – začiatku 1. stor. pred n. l.; v hrobovom inventári okrem keramiky nálezy zbraní, šperkov a ozdôb odevu

Lokalita: Ipeľské Predmostie, Ipolyhidvég, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj