kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Na jihozá­padním okraji vesničky Hradiště se na po­zvolně se sklánějícím svahu rozkládají zčás­ti silně orbou poškozené čtyřúhelníkové va­ly.

Podrobnosti: Encyklopedie Keltů www.keltove.cz