kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Havránok je archeologická lokalita nad přehradou Liptovská Mara.

Bylo zde objeveno keltské opevnění osady kmene Kotínů ext link 15 s druidskou svatyní z 1. století př. Kr. Odkryta byla obětní šachta s oltáříkem a milodarovými oběťmi, kamenné cesty se sloupořadím. Byly zde nalezeny i keltské napodobeniny antických mincí. Ve 12. až 15. století zde byla slovanská osada, stál zde středověký dřevěný hrádek, opevněný palisádami s příkopem a s obytnou věží.

Kultovní místo sestávalo ze žároviště, obětní jámy a dlažby, lemované z obou stran dřevěnými kůly. Rozlámané a na žárovišti spalované obětiny se ukládaly na dlažbu, zatímco do jámy byly naházené části těl sedmi lidských jedinců (Pieta 1982; 1996b).
Na rozhraní starší a mladší fáze pozdní doby laténské byla svatyně přebudována a rozšířena. Stará jáma se zasypala a vyhloubila se nová, ke které přibyla na jižní straně další dlažba se sloupořadím a osamocený velký kůl - totem. Posvátný areál se od profánního oddělil ohradou a vcházelo se do něj bránou v hradbě.

V roce 1992 byl nalezen depot třiceti železných předmětů, který se skládal ze čtyř úzkých radlic, tří srpů, tří kos a tří objímek kos, nože na letninu, dláta, sekery s tulejí, dvou nožů, rožně a devíti hřebů a skob a dvou klíčů. Datování: LT C2–D1.

Literatura:
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra.
Pieta, K. 1993: Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare v roce 1992. AVANS 1992, s. 108–111

Lokalita: Liptovská Sielnica-Liptovská Mara - Havránok, okr.Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj