kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Oppidum Gergovie je náhorní plošina, která byla obsazena kmenem Arverni.

Lokalita byla nahrazena novou městskou lokalitou Augustonemetum, dnešní Clermont-Ferrand.

Zdroj: oppida.org

Gergovia byla místem jednoho z největších vítězství Galů pod Vercingetorixem v roce 52 př. Kr. Bitva je podrobně popsána v Caesarově De Bello Gallico - Galská válka. Po římském dobytí bylo oppidum Gergovia opuštěno a obyvatelstvo se stěhovalo do údolí řeky Allier, k oppidu Nemessos, které bylo později přejmenováno na Augustonemeton (po prvním římském císaři) a dále na dnešní Clermont-Ferrand.

Zdroj: Celtic Culture A Historical Encyclopedia