kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

Ostřihom - Esztergom leží na strategickém místě soutoku Hronu a Dunaje. Na několika místech jsou nálezy pozdně laténských osad, nález hrnčířských pecí - 9 různě velikých pecí s průměrem roštu 100 až 220 cm. Nachází se zde Oppidum Esztergom ext link 15, které bylo další výstavbou poškozeno.

menší opevněná lokalita

Literatura
Pieta, K. ext link 15 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra. 179-181
Danielisová, A. ext link 15 2020: Bohemia at the End of the La Tène Period: Objects, Materials, Chronology, PA 2020 03

Lokalita: Esztergom, Maďarsko