kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Nálezy

 

Keltské kostrové pohřebiště, žárové hroby a sídliště z laténské doby

Datování: starší doba laténská [Lt B1 / LB1 a Lt B2 / LB2]: 380 – 275 př. Kr.

bronzové náramky - 3. – 2. st. př. n. l.

Chotín, Hetény, okres Komárno, Nitrianský kraj