kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Bibracte v Mont-Beuvray byl ohraničen dvěma po sobě jdoucími obrannými strukturami, které obklopovaly plochu 200 hektarů a 135 hektarů.

Byla identifikována poloha 15 vstupů do areálu. Uvnitř se nacházelo několik řemeslných a obytných čtvrtí. Je známo, že mimo okolní zeď existovala nekropole. Období obsazení lokality sahalo od fáze D1 z doby laténské do přibližně 20 n. l. Oppidum bylo od roku 1984 prozkoumáno několika evropskými archeologickými výzkumnými týmy.
Oppidum Bibracte - Mont Beuvray je spojován s kmenem Aedui - Aiduoi ext link 15

Zdroje:

www.bibracte.fr

oppida.org