kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

osídlení, hradiště

Opevnění: kamenito-hlinitý val komorové konstrukce, vyplněný vápencovými kameny průměru 20-60 cm a hlínou. Podle několika opracovaných kamenů mohla být na vnější straně valu kamenná plenta. Místy musel val dosahovat výšky 3-4 metry a v koruně šířku asi 1,5 m. Dřevěná palisáda na koruně valu pokračovala po obvodu hradiště. Vstup do hradiště byl z jižní strany cestou od hlavního hřebene masivu. Nad vchodem stála pravděpodobně dřevěná brána. Podle nálezů lze lokalitu označit za refugium lidu púchovské kultury (konec laténu a začátek doby římské).

Literatura:
www.hradiska.sk ext link 15

Lokalita: Beluša - Belušské Slatiny, Okres Púchov, Trenčínský kraj, Slovensko