kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Město Basel - Basilej bylo významným místem osídleným v době laténské.

Na území dnešního města Basilej bylo postaveno oppidum s opevnění murus gallicus
V lokalitě Basel - Saint-Louis byl nalezen zlatý depot

V okolí žil keltský kmen , které zaznamenává Caesar.

Na francouzské části území v lokalitě Saint-Louis bylo významné sídliště Basel-Gasfabrik a s ním související pohřebiště, které je jednou z největších a nejlépe archeologicky prozkoumaných lokalit pozdní doby železné ve Švýcarsku. Sídliště Basel-Gasfabrik má rozlohu asi 15 hektarů. Sídliště, které mělo v mnoha ohledech rysy města, bylo křižovatkou, kde se stýkaly nitky sítě širokých obchodních vztahů. Dokládají to mimo jiné nálezy importů z oblasti Středomoří a jeden z největších evropských inventářů keltských mincí - hodně přes 500 kusů. Osídlení a související pohřebiště pocházejí ze 3. století př. n. l. do počátku 1. století př. n. l. Na základě těchto dokladů lze osadu rekonstruovat jako soubor zemědělských usedlostí, který byl rozdělen na parcely pomocí cest a příkopů. Bezprostředně severně od osady jsou dvě pohřebiště.
Zdroj: www.basel-gasfabrik.ch ext link 15

Lokalita: