kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Lokalita byla osídlena od pozdní doby bronzové až po merovejské období. Údaje jsou však velmi neúplné.

Kromě nálezů z 19. století, roztroušených ve sbírkách, byla lokalita předmětem pouze jednoho průzkumu v roce 1974. 
Oppidum je spojováno s kmenem Bellovaci ext link 15

Zdroj: oppida.org