kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Osídlení v době laténské

V roce 1864 byla nalezena mohyla - knížecí hrob. ve výbavě byla etruská trojnožka, bronzová nádoba, Stamnos. Nádoba o rozměrech výška 39,5 cm, šířka 49,5 cm, byla poškozena, stejně jako další nalezené předměty. Na nález se můžete podívat v on-line sbírkách ext link 15. Zlaté prstenové šperky vyrobené z úlomků zlata, ozdobné kování rohu na pití a bohatě zdobený dvoukolový vůz.

Datování: asi 450 - 400 př. n. l.

V blízkosti města Bad Dürkheim se nachází pozůstatky kamenné stěny dlouhé 2,5 kilometru, tzv. Heidenmauer. Zeď a s ní spojené sídliště byly postaveny pravděpodobně kolem roku 500 před naším letopočtem. Typ zdi Murus Gallicus. Bylo zde centrum obchodu se severní Itálií a zejména Řeckem. Místo bylo osídleno zřejmě pouze 30 až 40 let a zeď byla stržena.

Literatura:
Thomas Kreckel: Die frühkeltische Befestigungsmauer „Heidenmauer“ bei Bad Dürkheim, Kreis Bad Dürkheim. In: Archäologie in Rheinland-Pfalz. 2004, S. 29–32.
Helmut Bernhard, Thomas Kreckel: Frühe Kelten im Raum Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz. Tübingen 2006
Giacomo Bardelli (Hrsg.) (2017): Das Prunkgrab von Bad Dürkheim 150 Jahre nach der Entdeckung. Mainz

Lokalita: Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz