kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Keltské oppidum Alésia - Alisia u města Alise-Sainte-Reine, Francie.

Místo Caesarova obležení byla předmětem mnoha diskusí, než bylo definitivně prokázáno, že k němu došlo na Mont-Auxois.
Alesia byla místem bitvy mezi Galy a Římany v roce 52 př. n. l. - Cesar zde oppidum obléhal, Galové se vzdali (Gallic War - Galská válka). Vercingetorix byl zajat a později zabit.

Identifikace umístění Alesie bylo potvrzeno s objevem galského nápisu na místě v roce 1839. S oppidem Alésia je spojován kmen Mandubiové - Mandubii ext link 15.

Zdroj: oppida.org