kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Regionální informační centrum v Dolních Břežanech představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek.

Dolní Břežany expoziceK zásadním objevům vedl výzkum archeologů a jejich významné objevy na kopci Hradiště v oblasti Závisti a Šancí. Proto se expozice věnuje rovněž metodám archeologického výzkumu. Výstava informačního centra zve na výlet místním časoprostorem. Na symbolické křižovatce dálkových cest žili a potkávali se lidé různých etnik a kultur a vždy po sobě zanechali stopy, které jsou dnes archeologickými památkami. Měřítko a tepaná deska vedle recepce informačního centra symbolizují Čas, ztvárnění je inspirováno pravěkými kalendáři i uložením kulturních vrstev v místní půdě. V odpoledních hodinách vykresluje slunce na podlaze a zdi místnosti obrazce klikatící se cesty od vltavských brodů.

Více najdete na stránkách www.ric-dolnibrezany.cz