kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů

Keltenwelt Frög ukazuje způsob života, kult, světonázor a sociální strukturu našich předků.

Tři muzejní budovy s expozicemi. V časové ose se vrátíte do předřímské doby železné do hlavních měst Korutan.

www.keltenwelt.at