kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

U obce Bundenbach, lokalita Altburg bylo ve 2. a 1. století před naším letopočtem postaveno sídlo, které bylo rekonstruováno.

Na asi hektarové náhorní plošině provádělo vykopávky v letech 1971 až 1974 Rheinisches Landesmuseum Trier. Rozměry sídliště a vnitřních budov mohly být dobře zrekonstruovány, protože příkopy a otvory ve více než 3 000 kůlech v měkké břidlicové skále zůstaly viditelné i po 2 000 letech. Skanzen byl otevřen roce 1988. Rekonstrukce 10 hliněných hrázděných domů (cca 1/4 osady) a zadní palisáda.

Lokalita: Bundenbach, lokalita Altburg, okres Birkenfeld