kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Bernisches Historisches Museum

Bernské historické muzeum má rozsáhlé sbírky o pravěku. 1500 původních archeologických nálezů podává zprávu o životním prostředí paleolitu a neolitu, doby bronzové, obyvatelích kůlů, doby železné, Keltů, Římanů a raného středověku.
Jsou zde například umístěny nálezy z mohyly 

Odkaz: Bernisches Historisches Museum ext link 15