kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

V Archäologisches Freigelände Asparn/Zaya jsou postaveny stavby od doby kamenné až po raný středověk.

Repliky obytných a hospodářských budov věrné originálu otevírají pohled do minulého života střední Evropy. V sousedním zámku najdete výstavní expozici.

www.mamuz.at