kelt hlava

Keltové, Keltská Evropa, Encyklopedie Keltů,
Latén

Německý název se vžil v archeologické terminologii jako označeni pro typický terénní útvar, totiž valy s příkopem, ohraničující čtvercový nebo obdélníkový prostor. Podle jeho využití se jedná o svatyně, opevněné obytné dvorce, sídla velmožů nebo ještě jiná, dosud nevyjasněná možnost...

Strana 2 z 2